“เดอะม้ง” วงดนตรีสุดฮิตจากเมืองเหนือค่าย นิธิทัศน์โปรโมชั่น

ในยุค 80s วงดนตรีเด็กชาวเขาแห่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 จ.เชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นภายใต้ชื่อ “เดอะม้ง” พวกเขาเป็นกลุ่มศิลปินจากหลากหลายเชื้อชาติ ไม่ว่าจะเป็น ม้ง เย้า มูเซอ อีก้อ จีนฮ่อ ลีซอ ไทยใหญ่ ลัวะ และกะเหรี่ยง รวมพลังกันถึง 50 ชีวิต ประกอบด้วยนักร้อง นักดนตรี และหางเครื่อง

เสียงร้องจากวิถีชีวิตชาวเขาผสมผสานกับทำนองดนตรีสากล ทำให้เดอะม้งมีสไตล์เฉพาะตัวที่โดดเด่น จนได้รับความสนใจจากค่ายนิธิทัศน์โปรโมชั่น บันทึกเสียงออกมาเป็นแผ่นเสียงแรกของวงดนตรีโรงเรียนในประเทศไทย ถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้เสียงเพลงของพวกเขาแพร่หลายไปทั่วทุกสารทิศ