40ปี “นกแล” วงดนตรีเด็กในชุดชาวเขาที่ยังอยู่ในใจแฟนเพลง

วงดนตรีนกแล ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2526 โดยครูสมเกียรติ สุยะราช อดีตอาจารย์ผู้สอนโรงเรียนพุทธิโสภณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ รักดนตรี และแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์

วงนกแลเริ่มต้นจากการเป็นวงดุริยางค์ โดยให้เด็กๆ แต่งกายชุดชาวเขา ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 ครูสมเกียรติได้ตัดสินใจเปลี่ยนรูปแบบวงเป็นวงสตริง โดยหาเครื่องดนตรีมาให้เด็กๆ เล่นดนตรีกันเอง

วงนกแลเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากการขึ้นแสดงในรายการ “โลกดนตรี” ในปี พ.ศ. 2528 หลังจากนั้น วงนกแลได้ออกอัลบั้มแรกในปี พ.ศ. 2529 ชื่อชุด “นกแล” ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูง มีเพลงฮิตติดหูมากมาย เช่น “หนุ่มดอยเต่า”, “บ้านเฮา”, “อย่าลืมน้องสาว”, “คอนเสิร์ตคนจน” เป็นต้น วงนกแลออกอัลบั้มทั้งหมด 5 ชุด ในช่วงปี พ.ศ. 2528-2532 โดยอัลบั้มชุดสุดท้ายชื่อ “นกแล 5” ออกจำหน่ายในปี พ.ศ. 2532

สมาชิกวงนกแลในยุคแกรมมี่ (2528-2532) มีดังนี้

 • ครูสมเกียรติ สุยะราช : ควบคุมวง, กีตาร์
 • นพดล สุยะราช (แจ๊ค): กีตาร์ (2530-2532)
 • สุวิทย์ ไชยช่วย (หนึ่ง 1): กลอง, ร้องนำ (2528-2529)
 • ปรัชญา ปัญจปัญญา (หนุ่ม 1): คีย์บอร์ด, ร้องนำ
 • โสฬส สุขเจริญ : กีตาร์ (2528-2529)
 • ทิพย์พร นามปวน (นก): เบส
 • ทินกร ศรีวิชัย (ยัน): กลองบองโก้, ทรัมเป็ท, ร้องนำ
 • อุดร ตาสุรินทร์ (ดร): กลอง, ทรอมโบน, กลองทอมบ้า, กลองทิมบาเลส
 • ศิริลักษณ์ จุมปามณีวร (น้อย): ร้องนำ, กลองทอมบ้า, เทนเน่อร์ แซ็คโซโฟน
 • ดาราภรณ์ ศรีวิชัย (หนึ่ง 2): ร้องนำ, จังหวะ, ทรัมเป็ท
 • แพรวพราว ไชยทิพย์ (ตุ๊กตา): โฆษก, จังหวะ, อัลโต้ แซ็คโซโฟน (2528-2531)
 • อภิชาติ ขันแข็ง (เอ): ร้องนำ, เครื่องเคาะ (2529-2531)

หลังจบอัลบั้มชุดที่ 5 วงนกแลก็ได้แยกย้ายกันไปประกอบอาชีพอื่น บางคนได้เป็นนักดนตรีอาชีพ บางคนเป็นครูสอนดนตรี บางคนเป็นข้าราชการ และบางคนก็ประกอบอาชีพอื่นๆ ตามความถนัดของแต่ละคน

แม้จะแยกย้ายกันไป แต่วงนกแลก็ยังคงเป็นวงดนตรีในตำนานที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของแฟนเพลงเสมอมา ด้วยเสียงร้องใสๆ น่ารักๆ ของเด็กๆ ในชุดชาวเขา และบทเพลงที่ไพเราะ สนุกสนาน และทรงคุณค่า

noklaeband